Wettelijke informatie

www.belta-solutions.be is een website van het bedrijf Belta.

SA BELTA, Capital social 100 000,00 €, Siege social : 126A Chaussée d'Asse - 7850 Enghien

 N° TVA Intracommunautaire : BE0892.898.262. 

Publicatiedirecteur : Rodolphe FOURNIER, Benoit LEPERE

Hebergeur : OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France, Tel +33 9 72 10 10 07

 


Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of tekortkomingen bevatten. Als u merkt dat er sprake is van een tekortkoming, een fout of wat een storing lijkt te zijn, gelieve dit per e-mail te willen melden, waarbij het probleem zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven (pagina die voor problemen zorgt, activerende actie, type computer en gebruikte browser) , ...).

Alle gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruik. Bijgevolg kan Belta niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. De foto’s zijn niet contractueel. De hyperlinks die worden ingesteld in het kader van deze website naar andere bronnen op internet kunnen de verantwoordelijkheid van Belta niet teweegbrengen.


Cookies

Voor statistische een weergavedoeleinden maakt de site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie vast te leggen. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder cookies te aanvaarden.

 

Intellectueel eigendom en portretrechten

Toegang tot en het surfen op de website vormt de onvoorwaardelijke aanvaarding door de bezoeker van de volgende bepalingen:

De website is het exclusieve eigendom van Belta, de enige die bevoegd is om de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten verbonden aan deze site te gebruiken en te exploiteren, in het bijzonder handelsmerken, tekeningen en modellen van auteurs- en beeldrechten, als oorsprong of door de werking van de uitdrukkelijke machtiging, octrooi en elk recht van intellectueel eigendom.

Het gebruik van de gehele of een gedeelte van de site, meer bepaald het downloaden, reproductie, overdracht of weergave voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik voor een niet-commercieel doel, is ten strengste verboden.


Verkoop aan wederverkopers

Belta behoudt zich het recht voor om de verkoop van computerapparatuur aan professionele wederverkopers te weigeren. 

Hardware
Gratis levering
binnen 24/48U
Trouw
beloond
100 000 tevreden klanten